Start

Witamy w Alkanti Magazin e.V – miejsce spotkań dla osób uzależnionych

W grudniu 2009 roku do życia zostało powołane stowarzyszenie użyteczności publicznej „ALKANTI – Magazin e.V.” Osoby pracujące w stowarzyszeniu to przede wszystkim społecznicy. Czasami zatrudniani są pracownicy skierowani przez JOB – Center powiatu Görlitz.

W związku z tym iż co roku rośnie liczba osób uzależnionych, ważne jest to by takim osobom, ich rodzinom oraz ludziom którzy są zainteresowani tą problematyką, dać możliwość do spotkań oraz wymiany doświadczeń.

Stowarzyszenie wydaje kwartalnie czasopismo w języku niemieckim i polskim, gdzie osoby uzależnione mają możliwość opowiedzenia swojej historii, co ma na celu prowadzić do akceptacji chronicznej choroby jakim jest uzależnienie w każdej jego formie.

W stowarzyszeniu odbywają się regularne spotkania, na których poruszana jest problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Biuro stowarzyszenia jest czynne od poniedziałku do piątku (na chwilę obecną w godzinach od 10.00 do 15.00)

Dla osób zainteresowanych oferujemy różne możliwości organizowania czasu wolnego. Do tego należą między innymi zajęcia sportowe, malowanie, majsterkowanie. Organizujemy również wyjścia do muzeów lub też na imprezy kulturalne. Osoby odwiedzające nasze stowarzyszenie mają możliwość skorzystania z pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, oferujemy pomoc przy pisaniu CV.

Alkanti e.V. oferuje wszystkim potrzebującym i zainteresowanym problematyką uzależnień wszelką pomoc socjalną. W 2012 została stworzona grupa samopomocowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Współpraca osób zainteresowanych tematem np. przy różnych wspólnych aktywnościach daje duże możliwości rozwoju osobistego, pomaga w pracy nad sobą, w radzeniu sobie z własnym uzależnieniem. Całość posiada dużą wartość terapeutyczną. Stowarzyszenie Alkanti e.V. bardzo angażuje się w prewencję w sferze pracy z dziećmi i młodzieżą.

Stowarzyszenie otrzymuje wiele zaproszeń ze szkół oraz ośrodków dokształcających. Na tych spotkaniach przekazywane są informacje na temat uzależnień, jakie niosą ze sobą zagrożenia, jak sobie poradzić w walce z uzależnieniami, gdzie można znaleźć odpowiednią pomoc. Tego typu spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem u uczniów jak i u grona pedagogicznego.

Poza tym stowarzyszenie bierze regularnie udział w spotkaniach prewencyjnych w zakładach pracy oraz przedstawia swoją pracę na różnych spotkaniach. Od dłuższego czasu istnieje również bliska współpraca z oddziałem uzależnień kliniki w Görlitz. Raz w miesiącu pracownicy stowarzyszenia organizują dla pacjentów oddziału jak i dla byłych pacjentów spotkania ze sportem (siatkówka, tenis stołowy, darts, badminton).

Co czwartek pacjenci oddziału uzależnień mają możliwość poznać pracę stowarzyszenia, odbywa się to w trakcie wspólnego śniadania, które ma miejsce w pomieszczeniach stowarzyszenia. Pacjenci z oddziału są na te spotkania przywożeni.

Od niedawna prezes stowarzyszenia prowadzi na oddziale P2a warsztaty, które poświęcone są tematyce uzależnienia od narkotyków. Warsztaty te są dużym wsparciem dla personalu oddziału uzależnień.

Stowarzyszenie Alkanti e.V. od początku swojej działalności  podjęło transgraniczną współpracę ze zgorzeleckim stowarzyszeniem SKTP. Organizowane są wspólne imprezy i spotkania.