Statut stowarzyszenia

Statut

ALKANTI – Magazin e.V.

§ 1 Nazwa oraz siedziba Stowarzyszenia, rok gospodarczy

  1. Stowazryszenie nosi nazwę „ALKANTI – Magazin”, w rejestrze stowarzyszeń ma być zapisane z dodatkiem e.V.
  2. Siedziba stowarzyszenia mieści się w  02827 Görlitz, Schlaurother Straße 39.
  3. Rok gospodarczy rozpoczął się w 2010 roku

§ 2 Cel, zadania, użyteczność publiczna stowarzyszenia

  1. Działalność ALKANTI – Magazin oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej.
  2. Celem stowarzyszenia jest wsparcie w sferze zdrowotnej, poprzez prewencję wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.